İmzager Kurumsal

Buradasınız


 

İmzager Kurumsal, elektronik belgelerin ETSI (European Telecommunications Standards Institute) TS 101 733 CAdES ve ETSI TS 101 903 XAdES standartlarında, zaman damgalı (ES-T) ve uzun dönemli (ES-X Long) imza ile imzalanmasını ve elektronik belgelere atılmış olan imzaların görüntülenip standartlara uygun kontrollerini yaparak doğrulamasını sağlayan bir masaüstü uygulamasıdır.

İmzalama Amacı

İmzager Kurumsal ile 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun elektronik imzalama yapılmaktadır.

Kullanım

İmzager Kurumsal çevrimiçi ortamda çalışmakta olup zaman damgalı ve uzun dönemli imzalama işlemleri yapılmaktadır. İmzalama işlemi için seçilen imza formatında kullanılacak zaman damgası adeti kadar kontör, kullanıcının satın almış olduğu imza kontör paketinden düşmektedir.  
İmza Formatı İmza Tipi

Harcanan Kontör Miktarı

CAdES Zaman Damgalı (EST) 1
Uzun Dönemli (XLong) 1
XAdES Zaman Damgalı (EST) 1
Uzun Dönemli (XLong) 2
XAdES Zarflanmış Zaman Damgalı (EST) 1
Uzun Dönemli (XLong) 1
PAdES Zaman Damgalı (EST) 1
Uzun Dönemli (XLong) 1
Elektronik Yazışma Paketi v1.3 (E-Mühürlü) 3
v1.3 (E-Mühürsüz) 1
v2.0 3

 

Geliştiriciler İçin Sunulan Özellikler

Geliştiriciler, kendi oluşturdukları imza dosyalarının kontrollerini İmzager Kurumsal ile yapabilmekte ve İmzager Kurumsal ile CAdES, PAdES ve XAdES formatlarında "Test Amaçlı Anlık İmza (BES)" tipinde imzalı dosya oluşturabilmektedir. "Test Amaçlı Anlık İmza (BES)" tipinde imza işlemi için imza kontör paketi alımı gerekmemekte ve mevcut imza kontör paketinden de kontör düşülmemektedir. Bu durum yalnızca "Test Amaçlı Anlık İmza (BES)" tipi için geçerlidir.  

 

Safir Depo Entegrasyonu

Kullanıcıların imza atacakları dokümanları uygulamayı kullandıkları ortama indirme gereği olmadan, Safir Depo üzerinden görüntüleme ve imzalama imkânı sağlanmaktadır.

Artırılmış Güvenlik

Kurumsal kullanıcılar sadece Kamu SM tarafından belirlenmiş, güvenli bir politika dosyası ile imza atarlar. Bunu sağlamak için imzalama ve imza doğrulama politika dosyası uygulamanın standart bir parçası haline getirilmiştir.

Sadeleştirilmiş Ayarlar

Kurum içinde kullanılan imzalama standardı sistem yöneticisi tarafından belirlenir. Yönetici olmayan kullanıcılar var olan ayarlarla doğrudan imzalama işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Kurumsal Destek

İmzager Kurumsal sürümü için müşterinin talebi doğrultusunda yapılacak bakım ve destek sözleşmeleri kapsamında teknik destek verilecektir.

 

İndirme Linkleri

İmzager Kurumsal'in işletim sisteminize uygun versiyonunu login olarak aşağıdaki listeden indirebilirsiniz.

İMZAGER KURUMSAL

64 BİT SÜRÜM

32 BİT SÜRÜM

SHA256(esya-imzager-2.10-Kurumsal_x64.zip)=

e535e64f268acb62f3d34d93eb6a7911

a8c495e9391e8394dbfb1994be74e2f0

SHA256(esya-imzager-2.10-Kurumsal_x86.zip)=

f307e29f219fba52655095363d8eb33c

0003f32a283b2bd2917470d060cb5540

 

SHA256(esya-imzager-2.10-Mac_Kurumsal.dmg.zip)=

a1bb6ddd151107777d0d10ecb0d3f675

549b8d90e6201a2b8f689b6f063db0a7

SHA256(esya-imzager-2.10-Kurumsal.sh.zip)=

71306081336a3b199bad4abb5cae27bc

397c00859ca27e6c0a5c33307b2be185