Publications

You are here


Açık Anahtar Altyapısı (AAA) İçin Anahtar Saklama Yöntemleri Karşılaştırması

Taşınabilirlik, sağlamlık, kullanıcı arabirimi, pratiklik, anahtar oluşturma, anahtar ithali - saklama, anahtar uzunluğu vb. gibi kriterlere göre Kart, Token, USB Sim Okuyucu ve Dosya karşılaştırmasını içerir.